Back

★ Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ

Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ
                                     

★ Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ

Τα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ είναι ειδικά κέρματα που εκδίδονται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης με την ευκαιρία της ιστορικής επετείου ή την γιορτή ή προς τιμήν κάποιου από ένα σύγχρονο γεγονός. Έχουν νομική ισχύ και χρησιμοποιούνται κανονικά στις συναλλαγές, όπως τα συνηθισμένα νομίσματα. Δεν πρέπει να συγχέεται με τα συλλεκτικά κέρματα μεγαλύτερης αξίας από χρυσό ή ασήμι που εκδίδονται για το συλλέκτη σκοπούς και δεν χρησιμοποιούνται στις καθημερινές συναλλαγές.

Κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ ήταν μέχρι το 2012, το δικαίωμα να εκδίδει κατ ανώτατο όριο, αναμνηστικό νόμισμα κάθε χρόνο. Από το 2012, κάθε χώρα μπορεί να εκδίδει δύο αναμνηστικά κέρματα. Τα κέρματα αυτά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και ιδιότητες και την ίδια την κοινή πλευρά, με ένα κανονικό κέρμα των 2 ευρώ. Την άλλη πλευρά, η οποία αντικαθιστά την εθνική πρόσωπο από το συνηθισμένο νόμισμα, έχει το σχέδιο για την επιλογή της χώρας με θέμα το γεγονός ή το πρόσωπο που τιμάται. Τα αναμνηστικά κέρματα που βρίσκονται μόνο στην ονομαστική αξία των 2 ευρώ και θα αποτελούν νόμιμο χρήμα σε όλη τη ζώνη του ευρώ, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιούνται –και πρέπει να γίνονται αποδεκτά– όπως οποιοδήποτε άλλο κέρμα ευρώ.

Έξω από το εθνικό δημοσιεύσεις που αναφέρονται, και η δυνατότητα από κοινού από όλες τις χώρες με το ίδιο θέμα και το σχεδιασμό με μικρές παραλλαγές, προκειμένου να καθοριστεί η χώρα έκδοσης. Η κοινή έκδοση που δεν είχε ληφθεί υπόψη το όριο του ένα κέρμα ανά έτος πριν από το 2012 και δεν προσμετράται στο όριο των δύο νομίσματα ανά έτος από το 2012 και μετά. Κοινή έκδοση έγινε το 2007 από τα 13 κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, με το θέμα της 50ής επετείου της Συνθήκης της Ρώμης, το 2009, από τα 16 κράτη μέλη της ευρωζώνης για την επέτειο των δέκα ετών από το ευρώ ως νομισματική μονάδα, το 2012 από τα 17 κράτη μέλη της ευρωζώνης για να γιορτάσουμε τα δέκα χρόνια του ευρώ και το 2015 για την 30ή επέτειο από την ίδρυση της ευρωπαϊκής σημαίας 19 χώρες.

Σε αντίθεση με ό, τι ισχύει για τα τραπεζογραμμάτια, αρμόδιος για την έκδοση των κερμάτων ευρώ που είναι οι εθνικές αρχές και όχι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΕΚΤ. Εάν μια χώρα της ζώνης του ευρώ σκοπεύει να εκδώσει ένα αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ, θα πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι το νέο σχέδιο είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές και, στη συνέχεια, δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της.

Είναι η έγκυρη πηγή στην οποία στηρίζεται η ΕΚΤ όταν ενημερώνει τη δική του ιστοσελίδα. Αμέσως μετά η Επιτροπή ανακοίνωσε ένα νέο αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ, η ΕΚΤ ενημερώνει αναλόγως την ιστοσελίδα.

Το πρώτο εθνικό αναμνηστικό κέρμα εκδόθηκε το 2004 και μέχρι σήμερα απριλίου 2020 έχουν εκδοθεί συνολικά 372 ως εξής: 6 2004 8 2005 7 2006, 20 το 2007, συμπεριλαμβανομένων 13 νομισμάτων της κοινής έκδοσης, 10 το 2008, το 25, το 2009, συμπεριλαμβανομένων των 16 νομισμάτων της κοινής έκδοσης, 12 το 2010 και 16 το 2011. Το 2012, έχουν εκδοθεί 30 νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των 17 νομισμάτων της κοινής έκδοσης και το 2013 έχουν εκδοθεί 23 νομίσματα, το 2014 εκδόθηκε 27, 2015 47 νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων 19 νομισμάτων της κοινής έκδοσης, το 2016 32 νομίσματα,το 2017 32 νομίσματα, το 2018, 36, 2019 εκδόθηκε 32 νομίσματα και το 2020 έχουν εκδοθεί 34 νομίσματα. Το 2021 έχει ήδη εκδοθεί 7 νομίσματα.

Το λουξεμβούργο και η Φινλανδία είναι οι μόνες χώρες της Ευρωζώνης που έχουν εκδώσει εθνική αναμνηστικά κέρματα κάθε χρόνο.

Δικαίωμα να εκδίδουν αναμνηστικά κέρματα έχουν και το σαν Μαρίνο, Ανδόρα, το Βατικανό και το Μονακό, η οποία δεν είναι μέλη της ζώνης του ευρώ, αλλά έχουν συνάψει ειδικές συμφωνίες. Δεν το ζήτημα, ωστόσο, τα αναμνηστικά κέρματα, μια κοινή έκδοση.

Τα κέρματα αυτά έχουν εκδοθεί στην πλειοψηφία τους για τον εορτασμό των ιστορικών επετείων ή για να επιστήσει την προσοχή για τα τρέχοντα γεγονότα ιστορικής σημασίας. Το πρώτο αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ εκδόθηκε το 2004 από την Ελλάδα με την ευκαιρία των Ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα.

Κάθε χώρα της ζώνης του ευρώ είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την έκδοση κερμάτων. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τα αναμνηστικά, καθώς και όλα τα άλλα νομίσματα είναι να εγκρίνει το μέγιστο ποσό που μπορεί να εκδώσει κάθε χώρα.

                                     

1. Κανόνες και περιορισμοί. (Rules and restrictions)

Το σημείο εκκίνησης για τα αναμνηστικά κέρματα προέρχεται από μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία επέτρεψε την αλλαγή της εθνικής όψης των κερμάτων ευρώ από την 1η ιανουαρίου 2004 και μετά. Ωστόσο, μια σειρά από συστάσεις και περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν.

Δύο περιορισμοί που αφορούν τον σχεδιασμό. Τα αναμνηστικά κέρματα ευρώ πρέπει να διατηρούν την κοινή πλευρά, έτσι ώστε μόνο η εθνική εμπρόσθια όψη μπορεί να αλλάξει. Επίσης, η συνήθης εθνική πλευρά δεν θα πρέπει να αλλάξει το νωρίτερο πριν από το 2008. Μια εξαίρεση σε αυτό είναι το Μονακό και το Βατικανό για το λόγο ότι οι αρχηγοί κρατών, ο πρίγκιπας του Μονακό Ρενιέ Γ και του Πάπα Ιωάννη Παύλου ιι, αντίστοιχα, πέθανε το 2005, και έτσι το εθνικό μέτωπο προβολή άλλαξε το 2006. Επίσης, άλλαξε η εθνική όψη του νομίσματος, η Ολλανδία, το Βέλγιο και την Ισπανία, η οποία έφερε ομοιώματα των βασιλέων, ο οποίος παραιτήθηκε υπέρ των παιδιών τους.

Περαιτέρω κανονισμούς που περιορίζουν τη συχνότητα και τον αριθμό των εκδόσεων των αναμνηστικών κερμάτων. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει μόνο ένα αναμνηστικό κέρμα ανά έτος, και πρέπει να εκφράζεται ως ένα κέρμα 2€. Ο συνολικός αριθμός των κερμάτων που τίθενται σε κυκλοφορία για κάθε έτος δεν πρέπει να υπερβαίνει το υψηλότερο από τα ακόλουθα δύο αριθμούς:

 • 0.1% του συνολικού αριθμού των κερμάτων των 2 ευρώ που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από όλα τα μέλη της ευρωζώνης. Το όριο αυτό μπορεί κατ εξαίρεση να αυξηθεί σε ποσοστό έως και 2% αν το κέρμα είναι αφιερωμένο σε ένα πολύ σημαντικό και αξιοσημείωτο γεγονός. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος που εκδίδει το μεγαλύτερο αριθμό των αναμνηστικών κερμάτων πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε έκδοση αναμνηστικών νομισμάτων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
 • 5.0% του συνολικού αριθμού των κερμάτων των 2€, τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από το κράτος μέλος που εκδίδει το αναμνηστικό κέρμα των 2€.

Επίσης, με άλλη απόφαση, δόθηκε σε ένα ζευγάρι των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το σχέδιο των κερμάτων. Πρώτον, το κράτος που εκδίδει το νόμισμα θα με κάποιο τρόπο να δηλώνεται σαφώς, στην εμπρόσθια όψη, είτε με αναφορά το πλήρες όνομά του ή με ένα σαφώς συντομογραφία του. Δεύτερο, ούτε το όνομα, ούτε την ονομαστική αξία του νομίσματος θα πρέπει να επαναληφθεί στην εμπρόσθια όψη, όπως έχει ήδη συμπεριληφθεί στην κοινή θέα.

Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν αναδρομικά. Αναφέρεται μόνο στο νέο σχεδιασμό των εθνικών εμπρόσθιων όψεων των απλών υποθέσεων των κρατών μελών που προσχώρησαν πρόσφατα στην ευρωζώνη ή ένα μέλος της ευρωζώνης η οποία άλλαξε το σχεδιασμό τους. Επίσης, και τα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ κέρματα που εκδίδονται από το 2006 και μετά, υπόκεινται σε αυτούς τους περιορισμούς. Ωστόσο, οι πέντε χώρες των οποίων τα σχέδια έγιναν κατά παράβαση του πρώτου εκσυγχρονισμού των κανόνων θα πρέπει να αλλάξει το σχεδιασμό τους, στο εγγύς μέλλον, όπως και η Φινλανδία το 2007 και το Βέλγιο το 2008.

Μια άλλη απόφαση που άλλαξε τους κανόνες και πάλι:

 • Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τα σχέδια των κερμάτων που θα πρέπει να περιβάλλουν όλα τα στοιχεία του σχεδιασμού του νομίσματος, περιλαμβανομένου του έτους, το σήμα του Νομισματοκοπείου και το όνομα της χώρας. Τα αστέρια πρέπει να εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο που είναι συνεπής με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι συστάσεις επί του παρόντος δεν έχουν εγκρίνει στα ολλανδικά, ιταλικά και λουξεμβουργιανά νομίσματα.
 • Αν ένα νόμισμα σχέδιο είναι κατά παράβαση των συστάσεων, μπορεί να ενημερωθεί για την ευθυγράμμιση τους.
 • Κάθε δεκαπέντε χρόνια για να ευθυγραμμιστεί με το σημερινό αρχηγό του κράτους.
 • Αν ένα σχέδιο που απεικονίζει έναν αρχηγό κράτους, μπορεί να ενημερώνεται.
 • Αν ο αρχηγός του κράτους παραιτηθεί ή πεθάνει. Ωστόσο, η προσωρινή αρχηγοί κρατών δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως λόγος για την αλλαγή του σχεδιασμού. Αντ αυτού, ένα αναμνηστικό κέρμα των 2€ είναι πιθανώς ένα δεύτερο αναμνηστικό κέρμα των 2 € θα επιτρέπεται να δημοσιεύονται.
 • Το σχέδιο των κερμάτων ευρώ που δεν μπορεί να αλλάξει, εκτός από δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις.
 • Η παράσταση της στεφάνης των αναμνηστικών κερμάτων πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη για τα συνηθισμένα νομίσματα.

.

Τη σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, τις χώρες που παραβιάζουν τις νέες κατευθυντήριες γραμμές. Ισπανία εκσυγχρονισμένη νομίσματα από το 2010 και μετά. Η Αυστρία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις κάτω χώρες, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία κατά παράβαση των κανόνων σύμφωνα με τις δύο νέες αποφάσεις. Η σύσταση θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 2015.

Το 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε νέες προδιαγραφές για τα κέρματα και να το θέσει ως καταληκτική ημερομηνία την υιοθέτηση αυτών των προτύπων για τις εθνικές όψεις των συνήθων κερμάτων στις 20 ιουνίου 2062. Επίσης, κατά το ίδιο έτος, ένα νέο κανονισμό της ΕΕ σχετικά με την έκδοση κερμάτων ευρώ, αύξησε το επιτρεπόμενο αριθμό των εθνικών αναμνηστικά κέρματα των €2 έως δύο ανά έτος για κάθε χώρα.

                                     

2. Εκδόσεις. (Versions)

Μέχρι τώρα, και οι είκοσι τρεις χώρες, ή κρατίδια έχουν κυκλοφορήσει τα αναμνηστικά κέρματα των €2 ανεξάρτητα. Η ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που εξέδωσε αναμνηστικό κέρμα. Το λουξεμβούργο, η Φινλανδία, ο άγιος Μαρίνος και η πόλη του Βατικανού είναι οι μόνες χώρες που έχουν υιοθετήσει εθνικό αναμνηστικά κέρματα κάθε χρόνο. Επιπλέον, τα δύο πρώτα έχουν δημοσιευθεί και τα 4 κοινά αναμνηστικά κέρματα των €2 όλα τα πιθανά μέλη της ζώνης του ευρώ, τη δεδομένη χρονική περίοδο:

 • Το 2007 με το θέμα της 50ής επετείου της Συνθήκης της Ρώμης.
 • 2015, σχετικά με το θέμα των 30 ετών από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής σημαίας.
 • Το 2012 για τα δέκα χρόνια του ευρώ.
 • Το 2009 για τη 10η επέτειο της ΟΝΕ, από το 1999 έως το 2009.
 • Το ένα είναι προγραμματισμένο να δημοσιευθεί στην 2022 με τα 35 χρόνια του πρόγραμμα Erasmus.

Τα θέματα των αναμνηστικών κερμάτων που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.

                                     

3. Κοινές εκδόσεις. (Joint publications)

Μέχρι σήμερα, οι χώρες της ζώνης του ευρώ εξέδωσαν κοινή τέσσερα αναμνηστικά κέρματα: το πρώτο, το Μάρτιο του 2007, για να γιορτάσουν την 50ή επέτειο της Συνθήκης της Ρώμης, το δεύτερο θέμα της 10ης επετείου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τον ιανουάριο του 2009, το τρίτο, το 2012, για να γιορτάσουμε τα δέκα χρόνια του ευρώ και η τέταρτη το 2015 για την 30ή επέτειο από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Σημαίας.

Κατά κανόνα, κάθε χώρα της ευρωζώνης θα μπορούσε να εκδίδει κάθε χρόνο ένα ενιαίο αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ. Κατ εξαίρεση, μπορούν να εκδοθούν, και το δεύτερο, υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση θα πραγματοποιηθεί από κοινού με τις άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ για τον εορτασμό γεγονότων ευρωπαϊκής σημασίας. Ήδη από το 2012, μπορεί να εκδώσει ένα δεύτερο εθνικό μνημείο δίευρο, με την πρώτη εφαρμογή από το Λουξεμβούργο, που φέτος δημοσίευσε τρία αναμνηστικά, δύο εθνικά και ένα κοινό 10 χρόνια του Ευρώ.

Τα κέρματα που εκδίδονται από κοινού, που φέρει το ίδιο σχέδιο στην εθνική όψη, ενώ το όνομα της χώρας έκδοσης και τα γενέθλια γεγονός που παρατίθενται στην αντίστοιχη γλώσσα.

                                     

3.1. Κοινές εκδόσεις. Κοινή έκδοση αναμνηστικού κέρματος 2007 - Συνθήκη της Ρώμης. (Common issuance of a commemorative coin 2007 - Treaty of Rome)

Η πρώτη έκδοση έγινε το 2007 για τη συμπλήρωση 50 ετών από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, το οποίο θεωρείται το ιδρυτικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετείχε σε 13 κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, κάτω χώρες, Πορτογαλία, Σλοβενία και Φινλανδία. Το σχέδιο απεικονίζει ένα ανοιχτό βιβλίο συμβολίζει το κείμενο της συνθήκης, πάνω σε ένα φόντο με βάση ένα σχέδιο του Μιχαήλ αγγέλου για την piazza del campidoglio στη Ρώμη, την πόλη όπου υπογράφηκε η συνθήκη. Στο πάνω μέρος υπάρχει η επιγραφή PACTVM ROMANVM QVINQVAGENARIVM στα λατινικά ή σε μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ΣΥΝΘΉΚΗ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ 50 ΧΡΌΝΙΑ στα αγγλικά.

                                     

3.2. Κοινές εκδόσεις. Κοινή έκδοση αναμνηστικού κέρματος 2009 - 10η επέτειος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. (Common issuance of a commemorative coin 2009 - 10th anniversary of Economic and Monetary Union)

Το 2009, συμπληρώνονται 10 χρόνια από την γέννηση του ευρώ ως νομισματική μονάδα το πρώτο χαρτονομίσματα και τα κέρματα κυκλοφόρησαν το 2002. Για τον εορτασμό της επετείου της δεύτερης κοινή έκδοση αναμνηστικού κέρματος. Μέχρι το 2009, οι χώρες της ζώνης του ευρώ ήταν 16 η Κύπρος και η Μάλτα εντάχθηκε το 2008, η Σλοβακία το 2009. Ο σχεδιασμός της έκδοσης έγινε το αντικείμενο του ανταγωνισμού μέσω ψηφοφορίας στο διαδίκτυο. Κέρδισε το σχέδιο από τον Γιώργο Σταματόπουλο, γλύπτη της η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επίσης σχεδιαστεί για την εθνική όψη των ελληνικών κερμάτων ευρώ. Το στυλ του σχεδιασμού αντιπροσωπεύει το ευρώ ως αποτέλεσμα της μακράς ιστορίας των εμπορικών συναλλαγών του ανθρώπου, που ξεκίνησαν προϊστορικά ως συναλλαγές σε είδος".

                                     

3.3. Κοινές εκδόσεις. Κοινή έκδοση αναμνηστικού νομίσματος 2012 - Δέκα έτη του ευρώ. (Common issuance of a commemorative coin 2012 - Ten years of the euro)

Για να γιορτάσουμε τα δέκα χρόνια του ευρώ, οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης αποφάσισαν να κόψουν τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ με κοινό σχέδιο στην εθνική όψη. Οι πολίτες και οι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ που επιλέγεται από δημόσια διαδικτυακή ψηφοφορία του σχεδίου, το οποίο έχει αναδειχθεί ως ο νικητής. Όσοι ψήφισαν να επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε έργα, τα οποία προκρίθηκαν από μια κριτική επιτροπή από επαγγελματίες στο πλαίσιο του διαγωνισμού σχεδίου για το οποίο έχουν κληθεί να συμμετάσχουν πολίτες από κάθε χώρα της ευρωζώνης, και επέλεξε το σχέδιο που δημιουργήθηκε από τον Helmut Andexlinger, επαγγελματίας σχεδιαστής στο νομισματοκοπείο της Αυστρίας.

                                     

3.4. Κοινές εκδόσεις. Κοινή έκδοση αναμνηστικού κέρματος 2015 – Τριάντα χρόνια η Ευρωπαϊκή Σημαία. (Common issuance of a commemorative coin 2015 – Thirty years of the European Flag)

Για να γιορτάσουν τα τριάντα χρόνια από την ίδρυση της Σημαίας της Ευρωπαϊκής ένωσης, οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης αποφάσισαν να κόψουν τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ με κοινό σχέδιο στην εθνική όψη. Οι πολίτες και οι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ που επιλέγεται από δημόσια διαδικτυακή ψηφοφορία του σχεδίου, το οποίο έχει αναδειχθεί ως ο νικητής. Όσοι ψήφισαν να επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε έργα, τα οποία προκρίθηκαν από μια κριτική επιτροπή από επαγγελματίες στο πλαίσιο του διαγωνισμού σχεδίου για το οποίο έχουν κληθεί να συμμετάσχουν πολίτες από κάθε χώρα της ευρωζώνης, και επέλεξαν το σχέδιο που υποβλήθηκε από τον κο. Γιώργος Σταματόπουλος, επαγγελματίας σχεδιαστής στο νομισματοκοπείο της Ελλάδας.

                                     

3.5. Κοινές εκδόσεις. Κοινή έκδοση αναμνηστικού κέρματος 2022 – Τριάντα πέντε χρόνια του πρόγραμμα Erasmus. (Common issuance of a commemorative coin 2022 – Thirty-five years of the Erasmus programme)

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να υιοθετήσει ένα πέμπτο δίευρο με ένα κοινό θέμα για τον εορτασμό της 35ης επετείου από το πρόγραμμα Erasmus.

                                     

4. Εθνικές εκδόσεις. (National versions)

Λετονικά σειρά σε θέμα "Περιοχές". (Latvian range in subject "Areas")

Από το 2016 μέχρι το 2018, η Λεττονία υιοθέτησε 4 αναμνηστικά δίευρα της σειράς "Περιοχές"

                                     

4.1. Εθνικές εκδόσεις. Δύο χιλιάδες είκοσι ένα. (Two thousand twenty-one)

Επίσης για το 2021 έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, ο προγραμματισμός δημοσίευσης:

 • Πορτογαλία δεύτερο αναμνηστικό 2ευρο με ένα θέμα για τη συμμετοχή της χώρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021.
 • Σλοβακία σουβενίρ 2ευρο τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Αλεξάντερ Ντούμπτσεκ.
 • Μάλτα 2 αναμνηστικά 2ευρα. Το πρώτο θέμα του Ναού της Tarxien από τη σειρά με τις προϊστορικές θέσεις της Μάλτας και το δεύτερο Ήρωες της πανδημίας.
 • Λιθουανία 2 αναμνηστικά 2ευρα. Το πρώτο θέμα είναι ο βιότοπος της λίμνης Žuvintas και το δεύτερο από μια σειρά από εθνογραφικές περιοχές με Τζούκια.
 • Φινλανδία 2 αναμνηστικά 2ευρα. Το πρώτο με θέμα "Δημοσιογραφία και την ανοιχτή επικοινωνία για την υποστήριξη της φινλανδικής δημοκρατίας και η δεύτερη 100 χρόνια της αυτο-κυβέρνησης, σχετικά με τα νησιά Åland.
 • Η δεύτερη αναμνηστικό 2ευρο σχετικά με το θέμα των επαγγελμάτων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
 • Εσθονία 2 αναμνηστικά 2ευρα. Το πρώτο θέμα, ο λύκος, το εθνικό ζώο της χώρας και το δεύτερο τα φιννοουγγρικά εθνών.
 • Η σλοβενία σουβενίρ 2ευρο 200 χρόνια από το Περιφερειακό Μουσείο του Cran.
 • Βατικανό 2 αναμνηστικά 2ευρα. Το πρώτο θέμα από τα 450 χρόνια από τη γέννηση του Καραβάτζιο και τη δεύτερη στα 700 χρόνια από τον θάνατο του Δάντη.
 • Ελλάδα σουβενίρ 2ευρο τα 200 χρόνια από την ελληνική Επανάσταση.
 • Βέλγιο 2 αναμνηστικά 2ευρα. Το πρώτο θέμα από την 500η επέτειο του διατάγματος σχετικά με την έκδοση νέων τύπων των νομισμάτων κατά τη δεύτερη περίοδο της έκδοσής τους κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Καρόλου και το δεύτερο με θέμα τα 100 χρόνια της οικονομικής συνεργασίας με το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο.
 • Λουξεμβούργο 2 αναμνηστικά 2ευρα. Το πρώτο θέμα τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μεγάλου Δούκα Ιωάννη, και η δεύτερη είναι η 40η επέτειος του Μεγάλου Δούκα Ερρίκου.
 • Το σαν Μαρίνο Δεύτερο αναμνηστικό 2ευρο τα 550 χρόνια από την γέννηση του Albrecht Dürer.
 • Γαλλία Δεύτερη αναμνηστικό 2ευρο με το θέμα της παράδοσης της φλόγας των Ολυμπιακών αγώνων του Τόκιο, στο Παρίσι, το πρώτο της σειράς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024.
                                     

4.2. Εθνικές εκδόσεις. Δύο χιλιάδες είκοσι δύο. (Two thousand twenty-two)

Για το 2022 έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, ο προγραμματισμός δημοσίευσης:

 • Ισπανία σουβενίρ 2ευρο σειράς της Παγκόσμιας πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ισπανία, το Εθνικό Πάρκο του Γαραχονάι Garajonay στα Κανάρια Νησιά.
 • Λουξεμβούργο 2 αναμνηστικά 2ευρα. Το πρώτο θέμα της την 10η επέτειο του γάμου του διαδόχου του Μεγάλου Δούκα γουλιέλμου και κληρονομική μεγάλη Δούκισσα Στεφανίας και το δεύτερο θέμα από την 50ή επέτειο από τη σημαία του Λουξεμβούργου.
 • Η σλοβενία σουβενίρ 2ευρο με το θέμα της 150ής επετείου από τη γέννηση της Σλοβενικής αρχιτέκτονα Jože Plečnik.
 • Η γερμανία σουβενίρ 2ευρο για Θουριγγίας, το τελευταίο της σειράς των ομοσπονδιακών κρατών. Το σχέδιο αντιπροσωπεύει τον Πύργο του Wartburg στο Eisenach.
 • Μάλτα memorial 2ευρο με θέμα το Υπόγειον του Ħal-Saflieni από τη σειρά με τις προϊστορικές θέσεις της Μάλτας.
 • Εσθονία σουβενίρ 2ευρο με θέμα τα 150 χρόνια από την ίδρυση της εσθονίας Λογοτεχνική Κοινωνία.
 • Λιθουανία 2 αναμνηστικά 2ευρα. Το πρώτο από την σειρά των εθνογραφικές περιοχές με Σουβαλκία και το δεύτερο με θέμα τα 100 χρόνια του μπάσκετ στη Λιθουανία.
 • Γαλλία αναμνηστικών 2ευρο τα 20 χρόνια του Ευρώ.
 • Σλοβακία σουβενίρ 2ευρο με το ζήτημα 300 χρόνια, η κατασκευή του την πρώτη ατμομηχανή για την άντληση νερού από τα ορυχεία.
                                     

4.3. Εθνικές εκδόσεις. Δύο χιλιάδες είκοσι τρία. (Two thousand twenty-three)

Για το 2023 έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, ο προγραμματισμός δημοσίευσης:

 • Σλοβακία 2 αναμνηστικά 2ευρα. Το πρώτο θέμα των 100 χρόνων από την πρώτη μετάγγιση αίματος σε Σλοβακία και η δεύτερη στα 200 χρόνια το κανονικό ταχυδρομείο, η ταχεία άφιξη στη διαδρομή Βιέννη - Μπρατισλάβα.
 • Λιθουανία σουβενίρ 2ευρο από μια σειρά από εθνογραφικές περιοχές με το θέμα της μικρής Λιθουανία.
                                     

4.4. Εθνικές εκδόσεις. Δύο χιλιάδες είκοσι πέντε. (Two thousand twenty-five)

Για το 2025 έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, ο προγραμματισμός δημοσίευσης:

 • Σλοβακία σουβενίρ 2ευρο τα 100 χρόνια από την πρώτη διεθνή αθλητικά τουρνουά στη Σλοβακία - Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χόκεϊ επί πάγου.
                                     

4.5. Εθνικές εκδόσεις. Μια σειρά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. (A number of the Federal Republic of Germany)

Η γερμανία άρχισε η σειρά των αναμνηστικών κερμάτων ευρώ Κύβων 16 ομόσπονδα κρατίδια der Bundesrepublik Deutschland Τα 16 κρατίδια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας το 2006, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι το 2022. Το έτος κατά το οποίο κυκλοφορεί το νόμισμα κάθε κράτους συμπίπτει με την προεδρία της γερμανικής Βουλής από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Το 2019 δεν έχει εκδοθεί 2ευρο για την γη, αλλά για τα 70 χρόνια από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat). Τα θέματα των αναμνηστικών κερμάτων είναι:

Αρχικά, τα σχέδια για τις ακόλουθες περιπτώσεις ήταν διαφορετικές:

 • Βαυαρία: Μόναχο. (Bavaria: Munich)
 • Βερολίνο: Το Ράιχσταγκ. (Berlin: The Reichstag)
 • Παλιό δημαρχ. και ρόλαντ και της Βρέμης μόνο.
 • Κάτω Σαξονία: Αννόβερο Νέο Δημαρχείο της πόλης, στη συνέχεια, St. Michaels σε Χιλντεσχάιμ.
 • Έσσε: Δημαρχείο Römer στη Φρανκφούρτη.
 • Αμβούργο: St. Pauli Landungsbrücken.

Το νόμισμα που θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

                                     

4.6. Εθνικές εκδόσεις. Ισπανική σειρά της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. (Spanish series of the UNESCO world heritage)

Η ισπανία ξεκίνησε το 2010 σειρά αναμνηστικών κερμάτων ευρώ Patrimonio de la Humanidad de la ΜΝΗΜΕΊΟ Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με σκοπό να τιμήσει την UNESCO μνημεία Παγκόσμιας πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ισπανία, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι το 2050. Η σειρά με την οποία το νόμισμα για μια συγκεκριμένη τοποθεσία έχει εκδοθεί συμπίπτει με την σειρά που έχουν ανακηρυχθεί Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO. Τα θέματα των αναμνηστικών κερμάτων είναι:

Το νόμισμα που θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

                                     

4.7. Εθνικές εκδόσεις. Σειρά συνταγματική ιστορία της Μάλτας. (Series constitutional history of Malta)

Μάλτα ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε, μια σειρά από πέντε αναμνηστικά κέρματα των €2 για τη συνταγματική ιστορία της χώρας. Το πρώτο νόμισμα που κυκλοφόρησε το 2011 και η τελευταία το 2015.

Το 5 κέρματα που έχουν κυκλοφορήσει είναι:

                                     

4.8. Εθνικές εκδόσεις. Σειρές της μάλτας με το θέμα "Των παιδιών με αλληλεγγύης". (Rows of malta with the theme "Of children with solidarity")

Με την ολοκλήρωση του 2015 σειρά "Συνταγματική ιστορία της Μάλτας", τη χώρα που ξεκίνησε το 2016 και να ολοκληρωθεί το 2020, να εκδίδει κάθε χρόνο ένα αναμνηστικό δίευρο της σειράς "Των παιδιών με αλληλεγγύης"

Που εκδίδονται αυτά τα νομίσματα.

                                     

4.9. Εθνικές εκδόσεις. Σειρές της μάλτας με το θέμα "Προϊστορικές θέσεις της Μάλτας". (Rows of malta with the theme "Prehistoric sites of Malta")

Μάλτα παράλληλα με την παραπάνω σειρά άρχισε, από το 2016 έως το 2022, με την έκδοση διεύρων με τα Προϊστορικά Μνημεία της Μάλτας.

Ήδη έχουν εκδοθεί τα ακόλουθα νομίσματα

Τα κέρματα που θα κυκλοφορήσει μέσα στα επόμενα χρόνια είναι:

                                     

4.10. Εθνικές εκδόσεις. Λετονικά σειρά σε θέμα "Περιοχές". (Latvian range in subject "Areas")

Από το 2016 μέχρι το 2018, η Λεττονία υιοθέτησε 4 αναμνηστικά δίευρα της σειράς "Περιοχές"

                                     

4.11. Εθνικές εκδόσεις. Λιθουανικά σειράς με θέμα "το Εθνογραφικό Περιοχές". (Lithuanian series "the Ethnographic Regions")

Από το 2019 έως το 2023 η Λιθουανία θα εκδώσει αναμνηστικά δίευρα της σειράς "Εθνογραφικές Περιοχές"

Έχουν ήδη εκδοθεί:

Τα κέρματα που θα κυκλοφορήσει μέσα στα επόμενα χρόνια είναι:

                                     
 • δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων δείτε το άρθρο κέρματα ευρώ Ευρωπαϊκή Κεντρική
 • τέσσερα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για
 • κυπριακά κέρματα ευρώ ανά ονομαστική αξία, ανά έτος. Κύριο λήμμα: Αναμνηστικά νομίσματα Ευρώ Κύπρος Η Κύπρος έχει εκδώσει 1 αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ το
 • διάφορες ονομαστικές αξίες. Αυτά περιλαμβάνουν Χρυσά και ασημένια συλλεκτικά νομίσματα Ευρώ σε διάφορες ονομαστικές αξίες Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ
 • αναμνηστικά κέρματα αφού προσχωρήσει στην Ευρωζώνη. Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα
 • σειρά κερμάτων ευρώ Το Βατικανό εξέδωσε μέχρι σήμερα δύο αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο
 • παρακάτω αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για
 • για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων δείτε
 • για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων δείτε
 • για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων δείτε
                                     
 • παρακάτω αναμνηστικό κέρμα των δύο ευρώ Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για
 • για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων δείτε
 • δύο αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για
 • παρακάτω αναμνηστικό κέρμα των δύο ευρώ Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για
 • παρακάτω αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για
 • υπάρχει η επιγραφή ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 50 ΧΡΟΝΙΑ Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ Κυπριακά κέρματα ευρώ New national sides of euro circulation coins PDF
 • άρθρο για τα αναμνηστικά νομίσματα των δύο ευρώ Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων δείτε το άρθρο κέρματα ευρώ Ευρωπαϊκή
 • τρία αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για
 • για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων δείτε
                                     
 • να εκδώσει αναμνηστικά κέρματα Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για εικόνες
 • παρακάτω αναμνηστικό κέρμα των δύο ευρώ Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για
 • για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων δείτε
 • παρακάτω αναμνηστικό κέρμα των δύο ευρώ Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για
 • παρακάτω αναμνηστικό κέρμα των δύο ευρώ Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για
 • για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων δείτε
 • δύο αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ Για περισσότερες πληροφορίες για τα αναμνηστικά κέρματα των δύο ευρώ δείτε το άρθρο αναμνηστικά κέρματα ευρώ Για
 • στα κέρματα Σε αυτή την περίπτωση το κράτος έχει το δικαίωμα να εκδώσει κέρματα με νέο σχέδιο. Τα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ είναι ειδικά κέρματα που
 • νομίσματα Ευρώ Κυπριακά κέρματα ευρώ Κέρματα ευρώ Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Αναμνηστικά Συλλεκτικά
 • εκδώσει αναμνηστικά κέρματα καθώς την 1η Ιανουαρίου 2008 προσχώρησε στην Ευρωζώνη. Για εικόνες της κοινής όψης και λεπτομερή περιγραφή των κερμάτων δείτε
 • σημαδιών σε κέρματα ευρώ συμπεριλαμβανομένων των αρχικών χαρακτήρων χαράκτη και σχεδιαστή και των μοναδικών επιγραφών στις άκρες των κερμάτων 2 Από τότε

Users also searched:

2 euro coins, 2 ευρω ebay, 2 ευρω δισκοβολος αξια, 2 ευρω θερμοπυλες, 2 ευρω μονακο αξια, 2 ευρω, συλλεκτικα νομισματα ποια 2 ευρω εχουν αξια, τραπεζα ελλαδος συλλεκτικα νομισματα 2021, ευρω, αξια, νομισματα, συλλεκτικα, eurocoins, ευρωδισκοβολοςαξια, ευρωebay, ευρωμονακοαξια, τραπεζαελλαδοςσυλλεκτικανομισματα, συλλεκτικανομισματαποιαευρωεχουναξια, θερμοπυλες, euro, coins, δισκοβολος, ebay, μονακο, τραπεζα, ελλαδος, ποια, εχουν, Αναμνηστικά, κέρματα, ευρωθερμοπυλες, ευρώ, Αναμνηστικάκέρματατωνευρώ, αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ, πολιτισμός ανά τοποθεσία. αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

2 ευρω.

Αναμνηστικό κέρμα με θέμα: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Του ευρώ μπορεί να εκδίδει ένα αναμνηστικό κέρμα ευρώ το χρόνο. Μόνο στο κέρμα των 2 ευρώ επιτρέπεται η τύπωση αναμνηστικού κέρματος. H κοινή. Συλλεκτικα νομισματα ποια 2 ευρω εχουν αξια. Θα κυκλοφορήσει νέο κέρμα των δύο ευρώ Αναμνηστικό για τα 200. Περιγραφή: Στο κέρμα απεικονίζεται προσωπογραφία του γνωστού Βέλγου καλλιτέχνη Pieter Bruegel του πρεσβύτερου, καθώς και ένας πίνακας ζωγραφικής πάνω. 2 ευρω μονακο αξια. Νομίσματα Ευρώ Νομίσματα Numista. Τα αναμνηστικά κέρματα θα κοπούν σε ποσότητα 1.5 εκατομμυρίου τεμαχίων. Σε κυκλοφορία θα τεθεί αναμνηστικό κέρμα των δυο ευρώ με θέμα.

2 ευρω ebay.

Τα νέα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ Ειδήσεις νέα Το Βήμα. ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ του 1935 UNC, 2 τεμάχια των 50 δρχ. και 2 τεμάχια των 100 δρχ., ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ αναμνηστικά κέρματα 2 ευρώ, πωλούνται έκαστο, τιμή 20€. Τραπεζα ελλαδος συλλεκτικα νομισματα 2021. 1821: Αναμνηστικό κέρμα των δυο ευρώ για τα 200 χρόνια από την. Θέση σε κυκλοφορία νέου αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 19 2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 41 22.03.2021. Θέση σε. 2 ευρω θερμοπυλες. Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ για τα 200 χρόνια από την. Συγκεκριμένα, σε κυκλοφορία τίθενται νέα αναμνηστικά μεταλλικά κέρματα κυκλοφορίας των 2 ευρώ σε δύο παραστάσεις, με θέμα: α ΚΩΣΤΗΣ. Aναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ, με θέμα 200 χρόνια από την. Τέλος, υπάρχουν και τα αναμνηστικά δίευρα. Κάθε χώρα μπορεί να εκδίδει μέχρι δύο φορές τον χρόνο αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ,.


Νέο συλλεκτικό αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρω. Νομοθετική.

Το πρώτο αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ εκδόθηκε το 2004 από την Ελλάδα με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας και μέχρι σήμερα ​Φεβρουάριος. Αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ με θέμα 200 χρόνια από την. Τίθεται σε κυκλοφορία από το υπουργείο Οικονομικών νέο αναμνηστικό μεταλλικό κέρμα των 2 ευρώ, με θέμα, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Αναμνηστικά κέρματα για τα 2500 χρόνια από την Μάχη των.

1.5 εκατομμύριο αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ, με θέμα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση θα εκδοθούν από το Νομισματοκοπείο και θα. Κυκλοφορεί το νέο αναμνηστικό μεταλλικό κέρμα των 2 ευρώ. The store is temporarily closed for maintenance. Προσθέστε κυριολεκτικά χρώμα στη συλλογή σας, αποκτώντας τα αναμνηστικά νομίσματα των 2 ευρώ, Έγχρωμα!.


Νέα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ Naftemporiki.

Σύμφωνα το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, στα αναμνηστικά αυτά κέρματα η εθνική όψη του νομίσματος θα είναι διαφορετική από τα ήδη. Αυτά είναι τα νέα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ Epixeiro. Η Ελλάδα θα κυκλοφορήσει σύντομα δύο αναμνηστικά κέρματα των 2 και 10 ευρώ για την 2500η επέτειο της Μάχης των Θερμοπυλών.


Αναμνηστικό βελγικό 2ευρώ 450… Διαπραγμάτευση.

Έρχεται το αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ για τα 200 χρόνια της Επανάστασης, αφού το ΣτΕ άναψε το πράσινο φως. Επετειακό κέρμα των 2 ευρώ για το 1821 στην Ελλάδα. Τα αναμνηστικά κέρματα θα κοπούν σε ποσότητα 1.5 εκατομμυρίου Η κοπή των αναμνηστικών νομισμάτων θα προκαλέσει δαπάνη 601.000 ευρώ σε δημιουργούς podcast για το νέο διαγωνιστικό τμήμα 2 λεπτά πριν. Electa Collections Euro Coins ElectaCollections. Τα αναμνηστικά κέρματα θα κοπούν σε ποσότητα 1.5 εκατομμυρίου τεμαχίων και η κοπή τους θα προκαλέσει δαπάνη 601.000 ευρώ σε βάρος.

Μικρές αγγελιες Αντίκες Νομίσματα, ΕΥΡΩ, Πωλείται.

Ελληνική Επανάσταση 1821: Σε κυκλοφορία το νέο αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ. 23.03.2021. Αναμνηστικό κέρμα. Τίθεται σε κυκλοφορία από το. Αναμνηστικά GREEKCOINS Αγορές Πωλήσεις Νομισμάτων. 2 euro 30 χρόνια από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. 5 €. Συζητήσιμη. Αντίκες Νομίσματα. ΛΑΜΙΑ 35100. Καινούριο. ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. 1 2.

Το Επετειακό Νόμισμα Των 2 Ευρώ Για Το 1821.

Tο πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην κυκλοφορία 1.5 εκατομμυρίου αναμνηστικών κερμάτων των 2 ευρώ, με θέμα 200. Δημοπρασία Νομισμάτων Ευρώ Cata. Αναμνηστικό ελληνικό 2ευρώ 400 χρόνια από τον θάνατο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου 1614 2014. 20 €. Αντίκες Νομίσματα. ΞΑΝΘΗ 67131. Καινούριο. Αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ για τα 200 χρόνια από την Ελληνική. Κάθε κράτος μέλος του Ευρωσυστήματος μπορεί να εκδίδει μία φορά το χρόνο ένα αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ. Τα κέρματα αυτά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.


Δαφνοστολισμένο το επετειακό νόμισμα των 2 ευρώ για το 1821.

Δυο νέα αναμνηστικά κέρματα των δυο ευρώ τίθενται σε κυκλοφορία. Είναι αφιερωμένα στον Κωστή Παλαμά και στην Ένωση των Δωδεκανήσων. 25 2 ευρώ ideas bank notes, euro, euro coins Pinterest. Δείτε εδώ τα Αναμνηστικά ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ των 2€ Ευρώ! Τα καλύτερα συλλεκτικά νομίσματα στο! Από όλες τις Χώρες!. ΣτΕ: Νόμιμο το αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ για τα 200 χρόνια. Αυτό είναι το ελληνικό κέρμα των 2 ευρώ που αξίζει 80.000 ευρώ: Δείτε αν υπάρχει στις τσέπες σας pic. 07 Ιαν 2019 Έρχονται νέα αναμνηστικά νομίσματα. Ελληνική Επανάσταση 1821: Σε κυκλοφορία το νέο αναμνηστικό. 23 03 2021. Τίθεται σε κυκλοφορία από το υπουργείο Οικονομικών νέο αναμνηστικό μεταλλικό κέρμα των 2 ευρώ, με θέμα, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ.

Αναμνηστικό κέρμα των δυο ευρώ για τα 200 χρόνια από την.

Με κλάδους δάφνης και ελληνική σημαία θα διακοσμηθούν 1.5 εκατομμύριο αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ, με θέμα 200 χρόνια από την. Παρουσίαστηκε το ολυμπιακό νόμισμα των 2 ευρώ. Τίθεται σε κυκλοφορία από το υπουργείο Οικονομικών νέο αναμνηστικό μεταλλικό κέρμα των 2 ευρώ, με θέμα, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ. Αυτά είναι τα νέα κέρματα των 2 ευρώ NewsIT. Euro coins from all Countries, Gold and Silver coins, Collection of 2 Euro commemorative coins, Greek Euro coins, European Gold coins, Banknotes. Αυτά είναι τα νέα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ to10.gr. Νέα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα, μετά την έγκριση του σχεδίου από το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της.


Αυτά είναι τα νέα ελληνικά κέρματα των 2 ευρώ Βγήκαν σε.

Τα νέα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ, τόσο μεμονωμένα νομίσματα όσο και κέρματα σε ρολά, δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμα για. Έρχεται νέο κέρμα των 2 ευρώ στην Ελλάδα για τα 200 χρόνια από.: Aναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ, με θέμα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Πηγή: NEWS 11 03 2021 ΕΛΛΑΔΑ. Αναμνηστικό κέρμα δύο ευρώ για τα 200 χρόνια από την Ελληνική. Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για την κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών ελληνικών κερμάτων των 2 ευρώ κοπής 2018.


Σε κυκλοφορία το νέο αναμνηστικό μεταλλικό κέρμα των 2 ευρώ.

Νέο συλλεκτικό αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρω. Τέθηκε σε κυκλοφορία το νέο αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€, έτους κοπής 2021,. Τμήμα Ε Κίνησης Κεφαλαίων και Νομισματικών Εκδόσεων. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΕΥΡΩ. icon ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€ ΕΤΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 2020 ΜΕ ΘΕΜΑ:. Νέο κέρμα των 2 ευρώ στην Ελλάδα για τα 200 Parapolitikakritis. Close submenuΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. ΧΡΥΣΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΥΧΑ ΕΥΡΩ COIN CARD ΕΥΡΩ BLISTER ΕΥΡΩ. Εγκρίθηκε από ΣτΕ νέων κερματων 2 ευρώ Τιμούν επέτειο 200 ετών. Νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που προβλέπει την κυκλοφορία αναμνηστικού κέρματος των.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →